Design a site like this with WordPress.com
Začnite

Prva stran

STAROSLOVANSKA SVETIŠČA V SLOVENIJI

Stran je še v izdelavi, zato se vam zahvaljujem za potrpljenje in vas vabim, da se na stran vsake toliko vrnete. Hvala za razumevanje.

Stari Slovani povečini niso gradili svetišč, vsaj ne v smislu lesenih ali zidanih zgradb, kakor si svetišča različnih ver običajno predstavljamo. Svoje bogove so častili v svetih gajih, ob studencih, svetih drevesih in podobno. Vendar pa to ne pomeni, da niso poznali svetišč.

Na tej strani bom skušal prikazati najdišča, katerih vedno več odkrivam v zadnjih letih. Namen strani pa je tudi širjenje vedenja o teh potencialnih svetiščih in predvsem izhodišče in spodbuda za nadaljnje raziskave, predvsem arheološke. Gre namreč za novo poglavje v slovenski arheologiji. Ostanki teh svetišč (če se izkaže, da gre res za njih) sicer morda res niso spektakularni ali monumentalni kot grški Partenon ali gotske katedrale so pa vseeno pomemben del naše dediščine.

Stran se bo sproti dopolnjevala z novimi lokacijami in podatki. Zaenkrat gre za še nedokazano idejo, potrditi jo bo potrebno z arheološkimi in drugimi raziskavami. Ravno tako velja, da so vse opisane lokacije trenutno še nedokazane oz. je nedokazana datacija in funkcija opisanih ostalin.

Želim vam zanimivo branje in se priporočam za morebitne dodatne podatke, ki bi pripomogli k boljšemu poznavanju tematike.


Primeri svetišč v Sloveniji
Okrogla:
Kvadratna:
Rektangularna:
Ostalo:

Najnovejše objave:


Kontakt: